BONAI – Het Bonaire Archeologisch Instituut

Bonaire Archeologisch Instituut

Het Bonaire Archeologisch Instituut is een initiatief dat de lokale gemeenschap, vooral de jeugd, betrekt bij wetenschap en erfgoed. Opgericht als non-profitstichting met een focus op archeologie, streeft het instituut naar de bevordering van onderwijs, onderzoek en behoud van het cultureel erfgoed van Bonaire.

De betrokkenheid van de gemeenschap, vooral onder jongeren, getuigt van een inzet om een gevoel van eigenaarschap en trots te cultiveren ten aanzien van het cultureel erfgoed van Bonaire. Deze betrokkenheid varieert van deelname aan archeologische opgravingen tot educatieve programma’s gericht op het vergroten van het bewustzijn over de geschiedenis van het eiland. Door jongeren te betrekken bij wetenschap en erfgoed, biedt het instituut waardevolle leerervaringen en de kans om beheerders te worden van hun cultureel erfgoed. Dit kan toekomstige generaties inspireren om carrières na te streven in vakgebieden zoals archeologie, antropologie of conservatie.

Het instituut speelt een belangrijke rol bij het documenteren en behouden van archeologische sites, artefacten en culturele tradities van Bonaire. Dit draagt bij aan de identiteit van het eiland en verrijkt ons begrip van het verleden. Als non-profitstichting is het primaire doel van het instituut niet financieel gewin, maar eerder het bevorderen van haar missie. Dit betekent mogelijk dat ze afhankelijk zijn van donaties, subsidies of vrijwilligersinspanningen om hun activiteiten te ondersteunen.

Het Bonaire Archeologisch Instituut levert een positieve bijdrage aan de gemeenschap van het eiland door het bevorderen van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en erfgoedbehoud.

Tanki Maraka
Select your currency
USD Amerikaanse dollar (USD)
EUR Euro