Algemene voorwaarden Bee Caribe

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.beecaribe.com. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Bij de aankoop gaat u akkoord met de voorwaarden zoals op deze pagina beschreven.

Aansprakelijkheid

De Escape Games en tours vinden plaats in de openbare ruimte. Alle algemeen geldende verkeers- en gedragsregels gaan voor op aanwijzingen die vanuit de App worden gegeven of zodanig worden geïnterpreteerd.

De algemene verkeersregels gaan áltijd voor op de aanwijzingen in de App.

Alle activiteiten van de games en tours vinden plaats op de openbare weg en in de openbare ruimte. De situatie kan anders zijn dan in de App wordt aangegeven door bv weersomstandigheden, wegaansluitingen of gewijzigde verkeerssituaties.

Lukt het niet om de route te vervolgen en is er geen alternatief beschikbaar, breek dan de game of tour af en neem contact op met Bee Caribe. In overleg zal gekeken worden of de game/tour op een ander moment vervolgd kan worden. Is dat niet mogelijk dan ontvangt u een alternatieve game/tour of een restitutie van uw aankoop.

Bee Caribe aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw voertuig door slechte wegen, overhangende taken of andere omstandigheden waarbij een voertuig schade oploopt. Als u de omstandigheden van de route niet acceptabel vindt om de route te vervolgen, breek de tocht dan af en neem contact op Bee Caribe

Bee Caribe aanvaart geen aansprakelijkheid voor eventueel lichamelijk letsel opgelopen tijdens de game/tour. Als u tijdens de route de tocht niet veilig genoeg vindt om deze te vervolngen, breek de tocht dan af en neem contact op mee Bee Caribe

Laat geen waardevolle spullen achter in uw voertuig bij de tussenstops van de escapetours. Bee Caribe aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele diefstal of beschadiging van uw voertuig of spullen.

Bee Caribe maakt gebruik van de App Loquiz. Bij het installeren van de App op een device gaat u akkoord met de voorwaarden van Loquiz. 

 

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bee Caribe is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen van deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Bee Caribe.

Levering

Na aankoop via de website ontvangt u direct de tickets en instructies op het opgegeven mailadres. De tickets hebben een geldigheid van 2 maanden. In het geval van storingen aan het ticket- en/of betaalsysteem kan de levering vertraagd worden met de duur van de storing tijd.

Ruilen

Tickets mogen geruild worden voor andere routes en zijn overdraagbaar naar derden. Het eventuele prijsverschil bij het ruilen zal vooraf in rekening worden gebracht.

Prijzen

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Bee Caribe te mogen claimen of te veronderstellen.

Bee Caribe streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op www.beecaribe.com onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Bee Caribe aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Kosten internet

Voor de Escapegames is internet noodzakelijk. Afhankelijk van de game is dataverbruik alleen noodzakelijk aan het begin van de tour of de gehele tour. Het dataverbruik beperkt zich tot korte filmpjes en fragmenten. De kosten voor eventueel mobiel dataverbruik zijn voor de gebruiker.

Wijzigingen

 

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.beecaribe.com op deze pagina.

 

Select your currency
EUR Euro
0
    0
    Jouw Winkelwagen
    De winkelwagen is leeg